Oyap A.Ş. olarak proje ekibimiz tarafından Güneşe Dayalı Elektrik Üretim Santrali (GES) yatırım sahalarının, 2D ve 3D olarak projelendirme çalışmaları yapılmaktadır. Gereken teknik hesaplamalar sonucunda santral ön yerleşimi planlanırken üretimin etkileneceği çevresel faktörler göz önünde bulundurularak yatırım konumuna ait gölgeleme hesaplamaları yapılmaktadır.

Gölgeleme ve Pvsyst hesaplamalarından alınan bilgiler doğrultusunda farklı senaryolar ile arazi ve çatı üzeri uygulamalı Güneşe Dayalı Elektrik Üretim Santrallerinin (GES) en uygun fizibıl yerleşimi müşterilerimize sunulmaktadır.

Santrallere ait yapılan ön çalışma sonrasında statik ve elektrik (genel yerleşim planı, tek hat şeması, kablolama planı, pano kabin detayı vb.) projeleri ve raporları TEDAŞ’a sunulmak üzere firmamız tarafından hazırlanmaktadır.

Mesaj Gönder İletişim