Oyap A.Ş.

Konut ve endüstri tipi binalarda en etkin çözümleri sunar ! 

Çevreye saygı duyan ve kaliteye riayet eden, çevreci, iş sağlığı ve güvenliği yönetim düzenlemelere ve yasal yükümlülüklere ve sorumluluğa inanmaktayız.

Kurumsal